Skip to main content

ក្រុមហ៊ុនបានកាត់លុយពីខ្ញុំ​រួចហើយ តែ​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​ខ្ញុំ​កំពុងព្យាយាម​ធ្វើ​នោះ ​មិន​បានជោគជ័យឡើយ។